Διαχειριστική υποστήριξη – Ανακύκλωση & διαχείριση αποβλήτων – Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

  • Διαχειριστική υποστήριξη (κοινόχρηστα, διαχείριση συμβάσεων)
  • Ανακύκλωση & διαχείριση αποβλήτων
  • Υπηρεσίες επαγγελματικής εστίασης οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων – αυτόματοι πωλητές
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας
  • Υπηρεσίες επάνδρωσης reception
  • Διαχείριση & αποθήκευση φυσικών & ηλεκτρονικών αρχείων

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ζήτηση Προσφοράς

ΟΝΟΜΑ/FIRST NAME *
ΕΠΙΘΕΤΟ/LAST NAME *
EMAIL *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/TEL.NUMBER

ΘΕΜΑ/SUBJECT

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; / How can we help?