Διαχειριστική υποστήριξη – Ανακύκλωση & διαχείριση αποβλήτων – Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας

 • Διαχειριστική υποστήριξη (κοινόχρηστα, διαχείριση συμβάσεων)
 • Ανακύκλωση & διαχείριση αποβλήτων
 • Υπηρεσίες επαγγελματικής εστίασης οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων – αυτόματοι πωλητές
 • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας
 • Υπηρεσίες επάνδρωσης reception
 • Διαχείριση & αποθήκευση φυσικών & ηλεκτρονικών αρχείων

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ζήτηση Προσφοράς

  ΟΝΟΜΑ/FIRST NAME *

  ΕΠΙΘΕΤΟ/LAST NAME *

  EMAIL *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ/TEL.NUMBER *

  ΘΕΜΑ/SUBJECT

  Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; / How can we help?