Διαχείριση έργων (Project Management) & υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου

 • Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες Διαχείρισης και Οργάνωσης Έργων από την έμπειρη ομάδα της εταιρείας μας, για όλα τα στάδια υλοποίησης Έργου, ανεξαρτήτως μεγέθους.
 • Η/Μ εργασίες
 • Εσωτερικά χωρίσματα – αλουμινοκατασκευές
 • Ψευδοροφές – γυψοσανίδες
 • Δάπεδα
 • Ξυλουργικές εργασίες
 • Χρωματισμούς
 • Μονώσεις παντός τύπου
 • Προσόψεις κτηρίων
 • Αντικατάσταση Κουφωμάτων
 • Αντικατάσταση παλιών ενεργοβόρων εγκαταστάσεων πετρελαίου με  νέα συστήματα τεχνολογίας συμπύκνωσης
 • Χρήση Φυσικού αερίου σε επαγγελματικά μαγειρεία.
 • Κάλυψη θερμικών αναγκών για όλες τις παραγωγικές διαδικασίες καθώς και για κλιματισμό.
 • Προμελέτη του συστήματος και έκδοση προσφοράς
 • Πλήρη οικονομοτεχνική μελέτη
 • Διαδικασία έκδοσης αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
 • Προμήθεια υλικών & εξοπλισμού
 • Εγκατάσταση του Φ/Β συστήματος
 • Επίβλεψη της διαδικασίας υλοποίησης του έργου
 • Συντήρηση της Φ/Β εγκατάστασης

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ζήτηση Προσφοράς

ΟΝΟΜΑ/FIRST NAME *
ΕΠΙΘΕΤΟ/LAST NAME *
EMAIL *
ΤΗΛΕΦΩΝΟ/TEL.NUMBER

ΘΕΜΑ/SUBJECT

Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; / How can we help?