ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων

Η Invite παρέχει υπηρεσίες Integrate Facilities Management δηλαδή ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών διαχείρισης κτιρίων που συνδυαστικά εξασφαλίζουν την σωστή λειτουργία των κτιριακών εγκαταστάσεων.

Αυτές οι υποστηρικτικές υπηρεσίες μπορεί να είναι η τεχνική συντήρηση, η ενεργειακή διαχείριση, ο καθαρισμός, η φύλαξη, οι υπηρεσίες catering κ.λ.π.. Τα σύγχρονα κτίρια έχουν αυξημένες απαιτήσεις διαχείρισης και απαιτούν σύγχρονη τεχνολογία για τον έλεγχο και τη λειτουργία τους. Το Facilities Management αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα υπηρεσιών που καλύπτει όλες τις ανάγκες ενός κτιριακού συγκροτήματος και αποτελεί την ιδανική λύση για μια επιχείρηση.

Το καταρτισμένο προσωπικό της Invite από διάφορες ειδικότητες αποτελεί εγγύηση για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας που θα συνεισφέρουν στη μείωση των εξόδων και τη βελτίωση της λειτουργίας των κτιριακών σας εγκαταστάσεων.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ζήτηση Προσφοράς

  ΟΝΟΜΑ/FIRST NAME *

  ΕΠΙΘΕΤΟ/LAST NAME *

  EMAIL *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ/TEL.NUMBER *

  ΘΕΜΑ/SUBJECT

  Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; / How can we help?