ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών Μεταφορών – Μετεγκατάστασης

Υπηρεσίες Μετεγκατάστασης

Εκπόνηση αρχιτεκτονικής μελέτης και Project Management

Οικοδομικές εργασίες και αποξηλώσεις, υδραυλικές και ηλεκτρολογικές εργασίες, κλιματισμός / εξαερισμός, συστήματα ασφαλείας.

Αρχικός καθαρισμός με την ολοκλήρωση των εργασιών, επαναληπτικός καθαρισμός μετά την τοποθέτηση των νέων επίπλων και τη μετακόμιση, υποστήριξη καθαρισμού τις πρώτες μέρες λειτουργίας.

Συσκευασία, μεταφορά επίπλων, μηχανημάτων και εξοπλισμού από τους παλαιούς στους νέους χώρους, λοιπές απαιτούμενες υπηρεσίες.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ζήτηση Προσφοράς

  ΟΝΟΜΑ/FIRST NAME *

  ΕΠΙΘΕΤΟ/LAST NAME *

  EMAIL *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ/TEL.NUMBER *

  ΘΕΜΑ/SUBJECT

  Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; / How can we help?