Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων

Η Invite Facilities Services παρέχοντας υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης, αναλαμβάνει τη συντήρηση κτιρίων αναφορικά στη λειτουργία τους, στην επίβλεψη τους, στον έλεγχο, στην προληπτική συντήρηση, στις βλάβες καθώς και στις επιδιορθώσεις.

Το τεχνικό τμήμα της Invite στελεχώνεται από έμπειρους μηχανικούς, οι οποίοι είναι σε θέση να μελετήσουν και να σχεδιάσουν, οργανώσουν και να εκτελέσουν τις ακόλουθες εργασίες:

Προληπτική & έκτακτη συντήρηση Η/Μ εγκαταστάσεων

Συντήρηση Ισχυρών και Ασθενών ρευμάτων, Συστημάτων Γειώσεων και Αντικεραυνικής προστασίας, Φωτισμού.
Συντήρηση Εγκαταστάσεων ασθενών ρευμάτων (Δομημένη καλωδίωση, Data centers  κλπ) συστημάτων ασφαλείας (CCTV, συναγερμός, access control κλπ)

Συντηρήσεις δικτύων, βανών, βιολογικοί καθαρισμοί, φρεάτια ειδικού τύπου.

Συντηρήσεις Κεντρικών ψυκτών, Κεντρικών Κλιματιστικών Μονάδων, Αντλιών Θερμότητας, κεντρικών συστημάτων VRV, Fan Coil, split κ.λπ.
Συντηρήσεις εξαερισμών.

Συντήρηση Καυστήρων & σύνθετων συστοιχιών λεβήτων συμπύκνωσης, συντήρηση Δικτύου Φυσικού Αερίου, συντηρήσεις εναλλακτών θερμότητας

Έλεγχος και προληπτική συντήρηση μόνιμων και κινητών πυροσβεστικών διατάξεων, όπως πυροσβεστικού συγκροτήματος, συστημάτων πυρόσβεσης και συστημάτων πυρανίχνευσης

Συμμόρφωση των εγκαταστάσεων παθητικής και ενεργητικής πυροπροστασίας της επιχείρησής σας με την κείμενη νομοθεσία.

Ενημέρωση των εργαζομένων της επιχείρησης για την ορθή χρήση των μέσων πυρόσβεσης.

Έλεγχος και συντήρηση ειδικών εγκαταστάσεων όπως Υποσταθμοί, Γεννήτριες και Συστήματα Αδιάλειπτης παροχής (UPS) παντός τύπου.

Ανελκυστήρες, Ανυψωτικά, κυλιόμενες κλίμακες.

Κατάρτιση καταλόγου ανταλλακτικών μετά από καταγραφή μητρώου μηχανημάτων

Στην Invite θεωρούμε πολύ σημαντικό για μια εταιρεία να καταγράψει τον εξοπλισμό της καθώς και να καταρτίσει κατάλογο ανταλλακτικών, ώστε να υπάρχει συνολική εικόνα του κτιρίου.

Ενεργειακές υπηρεσίες

 • Ενεργειακοί έλεγχοι και έκδοση Πιστοποιητικών Ενέργειας, ακολουθώντας τις οδηγίες του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων).
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση ενεργειακών μεγεθών – υπηρεσίες Ενεργειακού συμβούλου.
 • Υπηρεσίες Θερμογράφησης.

Αποτύπωση δικτύων

Αποτύπωση τις Η/Μ εγκαταστάσεις του κτιρίου σας, προκειμένου να υπάρχει ενημερωμένο αρχείο με τον εξοπλισμό και τις διελεύσεις των Η/Μ δικτύων.

Οικοδομικές εργασίες

Εξειδικευμένες λύσεις αποκατάστασης μερεμετιών, ελαιοχρωματισμών – συντηρήσεις εξωτερικών όψεων, κ.λπ.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Ζήτηση Προσφοράς

  ΟΝΟΜΑ/FIRST NAME *

  ΕΠΙΘΕΤΟ/LAST NAME *

  EMAIL *

  ΤΗΛΕΦΩΝΟ/TEL.NUMBER *

  ΘΕΜΑ/SUBJECT

  Πως μπορούμε να βοηθήσουμε; / How can we help?