Συντήρηση και Επισκευή Εγκαταστάσεων Α.Ε.

 Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2007 και δραστηριοποιείται  σήμερα στον χώρο της διαχέιρισης, λειτουργίας και συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων.

Το 2017 μετονομάσθηκε σε INVITE AE μετά από απορρόφηση τμήματος της εταιρείας INMAINT (Ομίλου INTRAKAT), μιας εκ των κορυφαίων (τεχνικών) εταιρειών του κλάδου και η οποία δραστηριοποιήθηκε στον χώρο  του facility από το 2003 έως το 2017, χρονιά στην οποία η Invite ανέλαβε την συνέχεια της υποστήριξης των ιδιωτικών και δημόσιων έργων ως μια εκ των διαδόχων της INMAINT.

Διατηρώντας την τεχνογνωσία όλων αυτών των χρόνων μέσα από στελέχη και το προσωπικό που συνεχίζουν την δραστηριότητα τους στη νέα εταιρεία αποδεικνύει συνεχώς το υψηλό επίπεδο των προσφερόμενων υπηρεσιών έχοντας στο πελατολόγιο της νοσοκομεία, ιδιωτικές εταιρείες, δημόσιους οργανισμούς, αθλητικούς χώρους, βιομηχανικούς χώρους οι οποίοι διατηρούν και επεκτείνουν συνεχώς την συνεργασία με την εταιρεία επιδεικνύοντας την εμπιστοσύνη τους στο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών και αξιοπιστίας που προσφέρει.

Έτσι πλέον η εταιρεία εκτός των τεχνικών υπηρεσιών έχει αναπτυχθεί ώστε να προσφέρει το σύνολο των υπηρεσιών για την καθολική υποστήριξη των κτιριακών εγκαταστάσεων στους πελάτες της όπως είναι ο καθαρισμός, η φύλαξη, το catering, pest control και οι υπηρεσίες πρασίνου.

ΓΙΑΤΙ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ;

 

Μία εταιρεία η οποία προέρχεται από την εμπειρία της λειτουργίας συντήρησης και υποστήριξης μεγάλων και απαιτητικών εγκαταστάσεων (όμιλος INTRAKAT) στο φάσμα των κτιριακών υποδομών (Βιομηχανικούς Χώρους, Αθλητικά Κέντρα, Νοσοκομεία, Κτίρια γραφείων κ.λ.π) η οποία είναι πιστοποιημένη  για όλες τις εργασίες μεγάλων εγχώριων και πολυεθνικών ομίλων όπως JLL INTERNATIONAL  και το οποίο έχει επιτευχθεί μέσα από αντικέιμενικά κριτήρια αξιολόγησης.

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO)
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO)
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
  • 24/ΩΡΟ ΤΗΛ. ΚΕΝΤΟ
  • 365 ΗΜ./ΕΤΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Η/Μ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΨΥΚΤΙΚΟΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ

Πιστοποιήσεις

Η εταιρεία INVITE Α.Ε είναι πιστοποιημένη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ISO 9001:2000, ISO 14001:2004 και σύμφωνα με τις προδιαγραφές του OHSAS 18001:2007.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Συνεργάτες